.

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin misyonuna paralel olarak ülkemizin ve milletimizin temel değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunarak, ülkemiz ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı araştırıcı, aydın ve yaratıcı düşünebilen, içerisinde bulunduğu bölgenin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bölge ve dünya ile uyumlu ve kaynaşmış, bunlardan etkilenen ama aynı zamanda bunları etkileyebilecek ve yönlendirebilecek ve bilim ufkunu genişletebilecek bireyler yetiştirmek; temelinde aklın ve bilimin yer aldığı genel aydınlanmaya katıda bulunmak; insanlığın ve ulusumuzun gelişimine ve evrensel ilerlemeye katkı sağlamak misyonunu üstlenmiştir.

Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında sürekli güncellenerek sunulan nitelikli eğitim ile ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasında ihtiyaç duyulan vasıflı insan kaynağının yetiştirilmesinde örnek gösterilen, ulusal ve uluslararası düzeyde ürettiği bilgi ile saygın bir yüksekokul olmaktır.

Kalite