.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Şima ŞAHİNDURAN
Yükseokul Müdürü
sahinduran@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 22 02
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Doç. Dr. Rıza AKGÜL
Müdür Yrd.
rizaakgul@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 22 98
Öğr. Gör. Süleyman ŞENSOY
Müdür Yrd.
ssensoy@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 21 37
Yüksekokul Sekreteri
Lütfi SOLMAZ
Yüksekokul Sekreteri
lsolmaz@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 22 72
Birim Danışma Kurulu
Prof. Dr. Şima ŞAHİNDURAN - Başkan
Doç. Dr. Rıza AKGÜL - Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Süleyman ŞENSOY
Prof. Dr. Seval Sevgi KIRDAR

Hakkımzda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel