.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Şima ŞAHİNDURAN

sahinduran@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 2202
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Doç. Dr. Rıza AKGÜL

rizaakgul@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 2276
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Kudret KARAAYVAZ

bkaraayvaz@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 2277
Yüksekokul Sekreteri
Lütfi SOLMAZ

lsolmaz@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 2272
Birim Danışma Kurulu
Prof. Dr. Şima ŞAHİNDURAN - Başkan
Doç. Dr. Rıza AKGÜL - Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Baran ASLAN - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Kudret KARAAYVAZ - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÖZTÜRK - Üye
Müdür Oktay DARCAN - Üye

Hakkımzda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel